Overview

Giới thiệu chung

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-IS), đơn vị đào tạo trực thuộc ĐHQGHN, là một trong những cơ sở đào tạo công lập đi đầu thực hiện các chương trình đào tạo đại học và sau đại học bằng tiếng nước ngoài. Khoa đã và đang phát triển một cách bền vững về quy mô và chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế của một đơn vị đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học năng động, có uy tín trong xã hội.

Các hoạt động của Khoa, đặc biệt là đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế đã bước đầu đạt được một số thành tựu quan trọng, tạo nền tảng để Khoa tiếp tục phát triển theo hướng chất lượng và hiệu quả. Từ một đơn vị chỉ thực hiện một chương trình đào tạo đại học bằng tiếng Nga, Khoa đã xây dựng và triển khai thành công hàng chục chương trình đào tạo đại học bằng các thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc. Ở bậc đào tạo thạc sĩ, Khoa Quốc tế triển khai nhiều chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ liên kết với các trường đại học tiên tiến trên thế giới, có tính liên thông cao tại các quốc gia như Pháp, Malaysia và Đài Loan.

Trong 17 năm hoạt động và phát triển, Khoa Quốc tế đã và đang góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, đáp ứng được yêu cầu ngày một khắt khe của thị trường lao động trong và ngoài nước. Với bậc đào tạo thạc sĩ, đã có hơn 900 học viên tốt nghiệp từ các chương trình thạc sĩ của Khoa và hầu hết đều thành công với công việc của mình tại các tổ chức, doanh nghiệp.

OFFICE OF ACADEMIC AFFAIRS

PHÒNG ĐÀO TẠO

Vị trí - Chức năng

Phòng Đào tạo là đơn vị trực thuộc Khoa Quốc tế, có chức năng tham mưu, giúp Chủ nhiệm Khoa trong công tác đào tạo đại học, sau đại học, ngoại ngữ bổ sung; quản lý sinh viên, học viên cao học.

Nhiệm vụ - Quyền hạn

a) Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn giúp Chủ nhiệm Khoa quản lý công tác đào tạo, quản lý giảng viên và người học.
b) Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch trung hạn, kế hoạch, chương trình công tác hằng năm về hoạt động đào tạo của Khoa.
c) Đầu mối tuyển sinh và xây dựng kế hoạch đào tạo, quản lý, giám sát thực hiện kế hoạch đào tạo hằng năm/hằng học kỳ.
d) Phối hợp với các Bộ môn trình Chủ nhiệm Khoa phê duyệt kế hoạch biên soạn đề cương học phần, giáo trình, tập bài giảng.
đ) Làm đầu mối lập kế hoạch phối hợp với các Bộ môn, đơn vị khác thực hiện việc xây dựng các đề án mở ngành đào tạo, xây dựng và điều chỉnh chương trình đào tạo; tổ chức nghiệm thu các đề án sau khi hoàn tất.
e) Xây dựng kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy; kế hoạch thi kết thúc môn học.
f) Chuẩn bị hồ sơ và quyết định công nhận tốt nghiệp; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thủ tục và quy trình xét ngừng học, thôi học, bảo lưu, học lại, thi lại…
g) Quản lý văn bằng, chứng chỉ; lưu giữ điểm thi bản gốc và các tài liệu có liên quan đến đào tạo.
h) Xây dựng kế hoạch và giám sát việc thực hiện kế hoạch thực tập, thực tế làm khóa luận hệ đại học, luận văn thạc sỹ; xây dựng kế hoạch và tổ chức các lễ bảo vệ luận văn và lễ tốt nghiệp đại học; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch khai giảng hệ đại học, hệ sau đại học; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch bế giảng năm học.
i) Hướng dẫn thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với người học; thư ký của Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật học sinh sinh viên.
j) Thực hiện các báo cáo thống kê liên quan đến công tác đào tạo theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Chủ nhiệm Khoa.
k) Phối hợp với Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng tại Khoa.
m) Phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng quy định về chế độ làm việc, chế độ tài chính, đào tạo - bồi dưỡng đối với giảng viên, cán bộ quản lý và các đối tượng khác có liên quan.
l) Phối hợp với các Bộ môn trong việc mời, quản lý giảng viên thỉnh giảng tại Khoa.

POSTGRADUATE SECTION

BỘ PHẬN SAU ĐẠI HỌC

Chức năng - Nhiệm vụ

1. Chức năng:
- Xây dựng chiến lược dài hạn, kế hoạch công tác trung hạn và hàng năm theo chiến lược và kế hoạch phát triển của Khoa Quốc tế;
- Tổ chức quản lý và phát triển đào tạo sau đại học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội và Khoa Quốc tế;
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Chủ nhiệm Khoa về xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, tài liệu học tập và nghiên cứu trình độ sau đại học;
- Hợp tác, liên kết với các đại học trong và ngoài nước trong đào tạo sau đại học;
- Tham mưu cho Chủ nhiệm Khoa và chịu trách nhiệm bảo đảm chất lượng đào tạo trình độ sau đại học, mở rộng thương hiệu và uy tín của Khoa Quốc tế trong lĩnh vực này với xã hội.

2. Nhiệm vụ:
- Tư vấn về chiến lược phát triển đào tạo sau đại học của Khoa;
- Tổ chức, triển khai các giải pháp nhằm phát triển đào tạo sau đại học;
- Quản lý các hoạt động đào tạo sau đại học;
- Phối hợp tổ chức các hoạt động nghiên cứu cho bậc đào tạo sau đại học;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý hành chính, quản lý Nhà nước đối với hoạt động đào tạo sau đại học.

Đội ngũ nhân sự

TS. Mai Anh
Trưởng Phòng Đào tạo - Phụ trách công tác Sau đại học

Như Tâm

ThS. Nguyễn Thị Như Tâm
Chuyên viên tư vấn tuyển sinh

Hai Yen

Trần Thị Hải Yến
Chuyên viên tư vấn tuyển sinh

Trinh

ThS. Mai Tô Kiều Trinh
Chuyên viên tư vấn tuyển sinh

Cam Linh

ThS. Phạm Thị Cẩm Linh
Chuyên viên tư vấn tuyển sinh

Bao Chau

Trần Đỗ Bảo Châu
Chuyên viên quản lý đào tạo

super_small_white

Hotlines: 0932 32 32 52/ 0984 08 11 66

Email: tuyensinhthacsi@isvnu.vn

Website : http://sdh.isvnu.vn; http://is.vnu.edu.vn

Các cơ sở chính

Cơ sở 1: Nhà G8, Văn phòng tuyển sinh, Khoa Quốc Tế 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: (024) 367 209 99/ 84 (024) 355 759 92 (18)

Cơ sở 2: Nhà C, Phòng Đào tạo, Phòng 302, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN Làng Sinh viên HACINCO, 99 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Hà Nội. Điện thoại: (024) 367 209 99/ 84 (024) 355 759 92 (18)

Cơ sở 3: Phố Kiều Mai, phường Phúc Diễm, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

VNU International School © 2024. All rights reserved.