CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ NGHIÊN CỨU VÀ TÁC NGHIỆP MARKETING (MMSA)

THÔNG TIN CHUNG

Ngành đào tạo:                      Nghiên cứu và Tác nghiệp Marketing

Thời gian đào tạo:                  18 tháng

Ngôn ngữ đào tạo:                 Tiếng Anh

Mô hình đào tạo:                    Toàn phần tại Việt Nam

Đơn vị cấp bằng:                   Trường Đại học Nantes, CH Pháp

Văn bằng:                               Thạc sỹ Nghiên cứu và Tác nghiệp Marketing

Chỉ tiêu tuyển sinh:                 40

Văn bản pháp lý:                    Quyết định số 3886/QĐ-ĐHQGHN ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc ĐHQGHN giao cho Khoa Quốc tế tổ chức đào tạo chương trình Thạc sỹ ngành Nghiên cứu và Tác nghiệp Marketing.

Chương trình Nghiên cứu và Tác nghiệp Marketing được thiết kế dựa trên kinh nghiệm của Học viện Kinh tế và Quản lý Nantes IEMN-IAE thuộc Đại học Nantes và khi đưa vào Việt Nam, bên cạnh những điểm mạnh của khung chương trình đạt chuẩn đã được Bộ GD-ĐT Pháp phê duyệt và về cơ bản phù hợp với điều kiện Việt Nam, chương trình còn được hoàn thiện thêm để đảm bảo tính khả thi trong điều kiện của Việt Nam.

Chương trình dành cho các chuyên viên, cán bộ có trình độ đại học (thuộc các lĩnh vực Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế và các lĩnh vực khác) đang hoặc mong muốn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, marketing. Chương trình cũng hết sức hữu ích đối với các cán bộ công tác trong các cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp tham gia hay phụ trách các công tác hoạch định chiến lược và nghiên cứu của tổ chức.

Chương trình được thiết kế với 18 tháng học, gồm 24 môn học và 01 đồ án tốt nghiệp. Với mô hình hợp tác đào tạo này, Khoa Quốc tế được sử dụng khung chương trình đào tạo, nguồn học liệu, đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao của Đại học Nantes. Bên cạnh đó, việc triển khai chương trình này sẽ tạo điều kiện nâng cao vị thế và uy tín đào tạo của Khoa Quốc tế, tạo thuận lợi cho việc mở rộng hợp tác đào tạo liên thông của Khoa với các trường đại học có uy tín trên thế giới.

LỢI THẾ KHI THEO HỌC CHƯƠNG TRÌNH
  • Được học tập và nghiên cứu trực tiếp hoàn toàn trong môi trường bằng tiếng Anh với các giảng viên có trình độ cao, thành thạo ngoại ngữ;
  • Giảng viên, chuyên gia nước ngoài có trình độ cao tham gia giảng dạy 30% – 50% thời lượng chương trình đào tạo ;
  • Nội dung chương trình đào tạo cập nhật, có tính ứng dụng cao ;
  • Được làm việc, giao lưu, học hỏi cùng cùng mạng lưới các học viên, cựu học viên của Khoa Quốc tế và học viên quốc tế đến từ các trường đại học đối tác của Khoa Quốc tế;
  • Tiếp cận nguồn học liệu bằng tiếng Anh phong phú tại Khoa Quốc tế (13.000 đầu sách giáo trình và sách tham khảo bản quốc tế, dịch vụ tư vấn và tập huấn kỹ năng học tập, nghiên cứu từ hệ thống Thư viện truy cập mở hiện đại của Khoa Quốc tế) và của ĐHQGHN (128.000 tài liệu và các CSDL học thuật trực tuyến bằng tiếng Anh từ Trung tâm Thư viện ĐHQGHN); nguồn học liệu điện tử của các trường đối tác nước ngoài.
CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
STT Môn học Số giờ Số tín chỉ
Khối kiến thức 1: Hiểu biết môi trường kinh doanh và xã hội 6
1 Phân tích chiến lược đa dạng cạnh tranh 14
2 Hành vi người tiêu dùng 10,5
3 Luật sở hữu trí tuệ và công nghiệp 3,5
4 Luật tiêu dùng và cạnh tranh 7
Khối kiến thức 2: Công cụ thiết kế và truyền thông 6
5 Nghiên cứu theo đặt hàng và thiết kế nghiên cứu 10,5
6 Công cụ truyền thông 7
7 Tư duy thiết kế 7
8 Tiếng Pháp và VH Pháp 12
Khối kiến thức 3: Nghiên cứu định tính 12
9 Phương pháp định tính 14
10 Ký hiệu học 14
11 Khoa học XH-NV và Phân tích dữ liệu 14
12 Phân tích dữ liệu văn bản 10,5
Khối kiến thức 4: Nghiên cứu định lượng 12
13 Thiết kế bảng hỏi, chọn mẫu và thu thập dữ liệu 10.5
14 Dự báo bán hàng và kênh điều tra thông tin 14
15 Xử lý dữ liệu nghiên cứu định lượng 38,5
16 Các kỹ thuật mới trong phân tích dữ liệu 10,5
Khối kiến thức 5: Quyết định và Tác nghiệp marketing 10
17 Marketing dịch vụ 10,5
18 Marketing mua hàng và phân phối 14
19 Marketing tác nghiệp và mạng xã hội 17,5
20 Phát triển ra phạm vi quốc tế 14
Khối kiến thức 6: Thâm nhập nghề nghiệp 14
21 Hội thảo chuyên đề 14
22 Phân đoạn thị trường 12
23 Quản lý dự án Marketing 97
24 Dự án cá nhân và nghề nghiệp 10,5
25 Đồ án tốt nghiệp
Tổng số   60
CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên có thể trở thành những chuyên gia Marketing, truyền thông giỏi, nắm giữ các chức vụ quan trọng trong tổ chức, doanh nghiệp.

THÔNG TIN TUYỂN SINH
Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn.
Điều kiện xét tuyển: – Ứng viên tốt nghiệp đại học (do các cơ sở giáo dục đào tạo Việt Nam cấp), tương đương BAC+4, đạt loại Khá trở lên.

+ Ứng viên tốt nghiệp ngành đúng hoặc ngành phù hợp (nhóm ngành/ ngành Kinh doanh, Quản trị – Quản lý, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế) phải có ít nhất 01 (một) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chương trình đào tạo.

+ Ứng viên tốt nghiệp đại học ngành khác với chuyên ngành đăng ký dự tuyển phải có ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing và chứng chỉ/ chứng nhận tham gia các khóa đào tạo chuyên môn phù hợp với chuyên ngành dự tuyển.

Các điều kiện tuyển sinh chương trình tuân thủ theo các quy định tuyển sinh chương trình này tổ chức tại UN-IAE.

– Hồ sơ đăng ký dự tuyển của mỗi ứng viên phải đáp ứng tiêu chí trên và do VNU-IS thẩm định.

– Ứng viên có trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt trình độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu (IELTS 5.5, TOEFL iBT 61, TOEIC 4 kỹ năng gồm Listening 400 – Reading 385 – Speaking 160 – Writing 150, hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương) còn giá trị hoặc chứng chỉ tương ứng do các cơ sở đào tạo trong nước cấp được công nhận bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và ĐHQGHN.

– VNU-IS có trách nhiệm thẩm định hồ sơ ứng viên dự tuyển. Ứng viên dự tuyển phải tham gia Hội đồng phỏng vấn do VNU-IS và UN-IAE tổ chức để thẩm định động lực và trình độ tiếng Anh của ứng viên. Ứng viên chỉ được công nhận là trúng tuyển nếu được VNU-IS và UN-IAE cùng công nhận.

– Điều kiện tuyển sinh của Chương trình MMSA có thể được điều chỉnh theo đúng quy định của UN-IAE và của ĐHQGHN.

HỌC PHÍ

Mức học phí: tương đương 5.200 EUR/khoá học.

Học phí đóng là 02 lần.

Mức học phí hàng năm sẽ được xem xét, điều chỉnh phù hợp với yêu cầu chất lượng đào tạo và chi phí thực tế; thông báo công khai trước khi thực hiện.

CHUẨN ĐẦU RA

 Về kiến thức

Với các khối kiến thức về môi trường marketing, quản trị marketing và thực hành nghiên cứu thị trường, học viên sẽ có kiến thức nền tảng và nâng cao về marketing chiến lược và tác nghiệp; hiểu được các yếu tố môi trường và tác động của các yếu tố môi trường vào hoạt động marketing của doanh nghiệp; về tiến trình xây dựng, giám sát và triển khai một dự án nghiên cứu thị trường, bao gồm: các kỹ thuật thu thập và phân tích thông tin marketing (cả định tính và định lượng), các công cụ đánh giá tính khoa học và chất lượng của một dự án nghiên cứu; và giúp học viên tiếp cận với tiến trình ra quyết định marketing trên cơ sở các thông tin thu thập; các kiến thức nền tảng về hành vi tiêu dùng, về sản phẩm mới và các kiến thức cần thiết khác để hỗ trợ quá trình ra quyết định marketing.Với khối kiến thức cập nhật về marketing, học viên sẽ nắm được các xu hướng mới trong thực hành marketing trên thế giới và tại Việt Nam, sẽ hiểu được ứng dụng và vai trò của marketing trong một số lĩnh vực đặc thù như marketing du lịch, marketing chính trị, marketing văn hóa, v.v.

Khối kiến thức tốt nghiệp (luận văn thực hành)

Với khối kiến thức tốt nghiệp, học viên có cơ hội sử dụng các kiến thức, kỹ năng được học ứng dụng vào thực tế marketing theo một trong hai hướng: hoặc là thực hiện một nghiên cứu thị trường đầy đủ, từ thiết kế nghiên cứu đến thu thập, phân tích và báo cáo kết quả phân tích, trên cơ sở đó đưa ra các khuyến nghị giải quyết vấn đề marketing thực tế của doanh nghiệp; hoặc trên cơ sở chọnvà giải quyết một nhiệm vụ marketing cụ thể của doanh nghiệp dựa trên phân tích dữ liệu thứ cấp, đánh giá tình hình, và đưa ra các khuyến nghị giải quyết nhiệm vụ marketing được giao. Kết thúc khóa thực tập doanh nghiệp và hoàn thiện luận văn thực hành, học viên sẽ hình thành năng lực nhận diện và đánh giá vấn đề marketing để đề xuất ra các quyết định phù hợp; hoặc có được các kỹ năng chuyên nghiệp về thiết kế và triển khai một nghiên cứu marketing đầy đủ, thu thập thông tin và phân tích dữ liệu làm cơ sở ra quyết định giải quyết một vấn đề marketing cụ thể của doanh nghiệp.

Ngoài ra, với các kiến thức tích luỹ từ khoá học, học viên cũng có cơ hội và khả năng để tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc học cao hơn, ví dụ như Tiến sỹ.

 Về kỹ năng

1. Kỹ năng nghề nghiệp

– Kỹ năng lập luận nghề nghiệp, phát hiện và giải quyết vấn đề

Kết thúc chương trình học viên có khả năng lập kế hoạch công việc nói chung, kế hoạch chiến lược, quản lý và các chương trình marketing trong doanh nghiệp; nhận diện các vấn đề marketing trong doanh nghiệp; thiết kế và lên kế hoạch chi tiết thực hiện một dự án nghiên cứu thị trường; viêt báo cáo kết quả và đề xuất các quyết định marketing phù hợp.

– Khả năng lập luận tư duy trong giải quyết vấn đề

Kết thúc chương trình học viên có tư duy logic trong nhận diện các vấn đề kinh doanh và marketing; phân tích và đánh giá các vấn đề đó trên nền tảng các kiến thức đã có; tập hợp và tìm kiếm thông tin, nghiên cứu đưa ra phương án giải quyết vấn đề và đưa ra các giải pháp.

– Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức

Kết thúc chương trình học viên có khả năng nghiên cứu và cập nhật kiến thức từ nhiều nguồn dữ liệu, đặc biệt là từ dữ liệu sơ cấp; phân tích và phản biện kiến thức hiện tại; nghiên cứu để phát triển và cập nhật kiến thức về khách hàng, thị trường và về hoạt động marketing.

– Kỹ năng tư duy một cách hệ thống

Kết thúc chương trình học viên có khả năng phân tích vấn đề theo logic có so sánh và phân tích với các vấn đề khác và nhìn vấn đề dưới nhiều góc độ; biết đưa ra các quyết định marketing trên cơ sở các thông tin về bối cảnh, thị trường và khách hàng.

– Khả năng nhận biết và phân tích bối cảnh tác động đến cơ sở làm việc, ngành nghề

Kết thúc chương trình học viên có khả năng nhận biết và hiểu tác động của các yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội, công nghệ, con người v.v. vào hoạt động kinh doanh, đặc biệt là hoạt động marketing của một doanh nghiệp mà ở đó tư duy cốt lõi là hiểu và cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ phù hợp với mong đợi và năng lực tài chính của họ.

– Kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn

Kết thúc chương trình học viên có khả năng vận dụng linh hoạt và phù hợp kiến thức, công cụ, kỹ năng thực hành marketing và thiết kế nghiên cứu vào thực tiễn hoạt động marketing và kinh doanh của mình trong doanh nghiệp;

– Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp

Kết thúc chương trình học viên có khả năng nghiên cứu cải tiến hoặc phát minh sáng tạo trong hoạt động marketing và nghiên cứu thị trường và dẫn dắt các sự thay đổi đó; cập nhật và dự đoán xu thế phát triển của nghề marketing và hoạt động nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước, và làm chủ các công cụ và phần mềm phân tích dữ liệu.

2. Kỹ năng mềm

– Kỹ năng tự chủ

Kết thúc chương trình học viên hình thành kỹ năng tự chủ trong công việc, nghiên cứu đào sâu kiến thức và học tập suốt đời.

– Kỹ năng làm việc theo nhóm

Kết thúc chương trình, đặc biệt là với môn Quản lý dự án marketing (học theo nhóm), học viên hình thành các kỹ năng làm việc nhóm báo gồm hình thành nhóm, duy trì hoạt động nhóm, phát triển nhóm và kỹ năng làm việc với các nhóm khác nhau;

– Kỹ năng quản lý

Kết thúc chương trình học viên sẽ hình thành các kỹ năng quản lý như điều khiển, phân công, đánh giá hoạt động nhóm và tập thể; tạo động lực, thu hút, thuyết phục nhân viên.

– Kỹ năng giao tiếp

Với các bài thảo luận nhóm, tiểu luận cá nhân và thuyết trình cá nhân/nhóm trong các môn học, luận văn, và đặc biệt là quá trình phỏng vấn nhóm và phỏng vấn cá nhân khi thu thập dữ liệu nghiên cứu thị trường, học viên sẽ có được các kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, thuyết trình, lập luận, sắp xếp ý tưởng và giao tiếp trực tiếp và bằng văn bản.

– Kỹ năng sử dụng phương pháp và công cụ phân tích dữ liệu

Với các môn học phân tích dữ liệu và các bài tập nhóm và cá nhân, dự án nhóm trong thiết kế nghiên cứu và phân tích dữ liệu, học viên sẽ có các kỹ năng thực hành các phương pháp phân tích dữ liệu căn bản và nâng cao; kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên dụng nhue SPSS, Sphinx hay các phần mềm phân tích dữ liệu văn bản.

– Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ

Với năng lực tiếng Anh đầu vào B2, học viên học và nghiên cứu hoàn toàn bằng tiếng Anh. Kết thúc chương trình, học viên sẽ có khả năng áp dụng hiệu quả tiếng Anh trong công việc.

 Về thái độ

1. Phẩm chất đạo đức cá nhân

Học viên sẽ có phẩm chất đạo đức tích cực, phù hợp với nghề marketing như sáng tạo, chấp nhận rủi ro trong điều kiện cho phép khi đưa ra các chương trình marketing sáng tạo hay những sản phẩm/dịch vụ mới; có các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp nói chung như: trung thực, linh hoạt, tự chủ v.v…

2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

Học viên sẽ có đạo đức nghề nghiệp tích cực như trung thực, thận trọng, tôn trọng và tuân thủ các quy định nghề nghiệp; biết hướng tới và vì khách hàng; lấy khách hàng làm xuất phát điểm và đích đến cho hoạt động marketing; vì lợi ích khách hàng và lợi ích xã hội; có hành vi và ứng xử chuyên nghiệp, độc lập, chủ động.

3. Phẩm chất đạo đức xã hội

Học viên sẽ có đạo đức xã hội tích cực như có trách nhiệm với xã hội và tuân theo pháp luật.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Chương trình áp dụng phương pháp dạy học tiên tiến đang được sử dụng tại Đại học Nantes, có điều chỉnh cho phù hợp với phương thức đào tạo tín chỉ theo văn bản hướng dẫn số 2640/SĐH ngày 28/12/2006 của ĐHQGHN đối với bậc đào tạo sau đại học. Đặc biệt, chương tình thực hiện dạy học, kiểm tra, đánh giá theo phương pháp tiên tiến, nhằm nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu, phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện kĩ năng thực hành, nâng cao kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin của học viên. Đồng thời tăng cường mối liên kết giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo nói chung, dạy học nói riêng.

Khuyến khích làm việc theo nhóm, tham gia các bài tập tình huống, tổ chức nhiều buổi thảo luận, trao đổi, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, viết báo cáo, trình bày trên lớp các bài tập lớn.

Ngoài ra, trong quá trình hướng dẫn báo cáo thực tập tốt nghiệp, đội ngũ giảng viên tham gia chương trình còn giúp học viên sử dụng những phương pháp nghiên cứu hiện đại, tiên tiến nhằm truyền thụ và tạo lập cho học viên có niềm đam mê nghiên cứu khoa học, học tập, tư duy khoa học và năng lực sáng tạo.

 PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

Quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn của các Đại học Pháp.

Thi, kiểm tra và đánh giá:

Đối với những môn học do giảng viên Đại học Nantes đảm nhiệm: kiểm tra kiến thức được tiến hành dưới dạng bài thi trắc nghiệm hoặc dạng câu hỏi ngắn, yêu cầu trả lời bằng từ khóa. Soạn thảo đề thi, chấm thi do các giảng viên Đại học Nantes trực tiếp giảng dạy đảm nhiệm.

Đối với những môn học do giảng viên Việt Nam đảm nhiệm: kiểm tra kiến thức được tiến hành dưới dạng bài thi tự luận (bài tập tính toán và nêu các lập luận). Soạn thảo đề thi, chấm thi do các giảng viên trực tiếp giảng dạy đảm nhiệm song đề thi phải có sự phê duyệt của phụ trách chương trình của Đại học Nantes.

Thời lượng thi : 90 phút – 180 phút.

Các kỳ thi được tổ chức sau khi hoàn thành xong ba hoặc bốn môn học. Mỗi kỳ thi sẽ được tổ chức vào hai ngày cuối tuần và cho những môn học đã hoàn thành ngay trước đó.

Đối với luận văn thực hành tốt nghiệp, sau khi hoàn thành hết các môn học, học viên phải viết luận văn thực hành tốt nghiệp. Học viên phải nộp 03 bản luận văn và nộp kèm bản tóm tắt luận văn. Hội đồng đánh giá kết quả của luận văn thực hành tốt nghiệp.

Cách đánh giá kết quả học các môn:

Học viên có kết quả đạt cho toàn khóa học nếu thỏa mãn các điều kiện sau: có kết quả đạt (10/20) đối với những môn học thuộc khối kiến thức chung, điểm trung bình chung toàn khóa đạt từ 10/20 trở lên, điểm môn học Quản lý dự án marketing đạt từ 10/20 trở lên và điểm bảo vệ luận văn tốt nghiệp đạt từ 10/20 trở lên.

Kết quả của mỗi môn học được đánh giá thông qua một bài thi hết môn. Trường hợp học viên đạt điểm trung bình từ 10/20 trở lên đối với mỗi khối kiến thức thì được coi là đạt khối kiến thức đó và có thể tích luỹ khối kiến thức đó dưới dạng tín chỉ. Điểm của các môn học trong mỗi khối kiến thức có thể bù trừ cho nhau và không bị tính điểm liệt.

 

GIẢNG VIÊN
 Giảng viên Việt Nam
STT Họ và tên, năm sinh, chức vụ, cơ quan công tác hiện tại Học hàm, năm phong; Học vị, nước, năm tốt nghiệp Chuyên ngành Thành tích khoa học (số lượng, đề tài, các bài báo)
1 Doãn Hoàng Minh Tiến sỹ, Pháp, 2006 Marketing 2 đề tài, 13 công trình khoa học
2 Đào Văn Tiến Tiến sỹ, Đài Loan, 2014 Quản trị kinh doanh/ Marketing Nhiều bài báo, đề tài nghiên cứu
3 Đỗ Thị Bình Tiến sỹ, Việt Nam Nhiều bài báo, đề tài nghiên cứu
4 Nguyễn Hải Thanh Phó Giáo sư Tiến sỹ, Việt Nam, 2003 Toán ứng dụng 6 cuốn sách, 15 bài báo, 5 bài viết hội thảo, 5 đề tài KHCN
5 Nguyễn Thị Tuyết Mai Tiến sỹ, Singapore, 2003 Marketing 5 cuốn sách, 20 bài báo
6 Nguyễn Trung Hiển Tiến sỹ, Ý, 2016 Quản lý Nhiều bài báo, đề tài nghiên cứu
7 Nguyễn Thị Tố Hoa Thạc sỹ, Việt Nam, 2010 Ngôn ngữ 1 công trình, 2 bài báo
8 Nguyễn Vũ Hoàng Phó Giáo sư Tiến sỹ, 2013 Luật 11 cuốn sách, 38 bài báo
9 Trần Thị Bích Hạnh Tiến sỹ, Hàn Quốc, 2017 Quản trị Kinh doanh Nhiều bài báo, đề tài nghiên cứu
10 Vũ Thanh Vân Tiến sỹ Báo chí 12 bài báo
 Giảng viên nước ngoài
STT Họ và tên, năm sinh, chức vụ, cơ quan công tác hiện tại Học hàm, năm phong; Học vị, nước, năm tốt nghiệp Chuyên ngành Thành tích khoa học (số lượng, đề tài, các bài báo)
1 Bernard FIOLEAU, 1947, ĐH Nantes, CH Pháp Giáo sư, tiến sỹ, Pháp, 1992 Kinh tế 14 bài báo (1998-2009)
2 Brigitte DE FAULTRIER, Trường ESSCA Business School Tiến sỹ, 2001, Pháp Khoa học quản lý Nhiều bài báo, đề tài nghiên cứu
3 Didier DUGUEST, ĐH Nantes Tiến sỹ Khoa học quản lý Nhiều bài báo, đề tài nghiên cứu
4 Eve LAMENDOUR, ĐH La Rochelle Tiến sỹ, Pháp, 2008 Khoa học quản lý Nhiều bài báo, đề tài nghiên cứu
5 Fabrice Clerfeuille, ĐH Nantes Tiến sỹ, Pháp, 2000 Khoa học quản lý Nhiều bài báo, đề tài nghiên cứu
7 Jérôme GUIBOURG, ĐH Nantes Tiến sỹ
8 Sylvain Biardeau, ĐH Jean Moulin Lyon 2 Giáo sư
9 Jean Pierre Mathieu, ĐH Nantes Giáo sư Khoa học quản lý Nhiều bài báo, đề tài nghiên cứu
10 Yves NEGRO, ĐH Lyon 3 Giáo sư, Pháp Khoa học quản lý Nhiều bài báo, đề tài nghiên cứu
LIÊN HỆ

Văn phòng tuyển sinh, Khoa Quốc tế – ĐHQGHN

Nhà G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội;

Điện thoại: (024) 3672 0999

Phòng Đào tạo

Khoa Quốc tế – ĐHQGHN, Phòng 302, Nhà C, Làng Sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3555 3555 / 3557 5992  (máy lẻ 18)

Hotlines0932 32 32 52 / 0984 08 11 66

Website: http://sdh.isvnu.vn

Emailtuyensinhthacsi@isvnu.vn

super_small_white

Hotlines: 0932 32 32 52/ 0984 08 11 66

Email: tuyensinhthacsi@isvnu.vn

Website : http://sdh.isvnu.vn; http://is.vnu.edu.vn

Các cơ sở chính

Cơ sở 1: Nhà G8, Văn phòng tuyển sinh, Khoa Quốc Tế 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: (024) 367 209 99/ 84 (024) 355 759 92 (18)

Cơ sở 2: Nhà C, Phòng Đào tạo, Phòng 302, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN Làng Sinh viên HACINCO, 99 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Hà Nội. Điện thoại: (024) 367 209 99/ 84 (024) 355 759 92 (18)

Cơ sở 3: Phố Kiều Mai, phường Phúc Diễm, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

VNU International School © 2024. All rights reserved.