CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA)

THÔNG TIN CHUNG
Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh
Thời gian đào tạo:

Ngôn ngữ đào tạo:

24 tháng

Tiếng Anh

Mô hình đào tạo: Học toàn phần tại Khoa Quốc tế
Văn bằng: Bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh do Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa cấp
Chỉ tiêu tuyển sinh: 40 sinh viên
Văn bản pháp lý : Quyết định số 1902/QĐ-ĐHQGHN ngày 25 tháng 5 năm 2015 về việc ủy quyền cho Khoa Quốc tế, ĐHQGHN liên kết với Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa, Đài Loan thực hiện chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Chương trình Thạc sĩ Khoa học Quản trị Kinh doanh là chương trình chính quy, được Trường đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa thiết kế, được Bộ Giáo dục Đài Loan phê duyệt, văn bằng được quốc tế công nhận.

Chương trình trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng sâu rộng về quản trị như quản lý chiến lược; quản trị nhân lực; quản trị sản xuất; hoạch định marketing, truyền thông; giúp học viên rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống và ra quyết định…

Chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh trong khuôn khổ hợp tác giữa Khoa Quốc tế – ĐHQGHN và Đại học Khoa học và Công nghệ Long Hoa (Đài Loan) được thiết kế nhằm hướng tới mục tiêu:

– Trang bị cho học viên những kỹ năng và năng lực cần thiết để trở thành một nhà lãnh đạo và quản lý giỏi trong môi trường kinh doanh toàn cầu đầy biến động, thông qua việc cung cấp những kiến thức về quản lý, tài chính, marketing và quản lý nhân lực;

– Tạo nhiều cơ hội để học viên tìm hiểu và khám phá thêm các khía cạnh mới về quản trị kinh doanh và tiếp nối, mở rộng vốn kiến thức đã học trước đây;

– Giúp học viên hình thành nhận thức về những khái niệm lý thuyết then chốt, những nội dung quan trọng của kinh tế học và những vấn đề lớn hiện tại của quản trị kinh doanh;

– Đem đến cho học viên những cơ hôi để nhận thức đúng về mặt thực tiễn và từ đó áp dụng được những kiến thức về quản trị kinh doanh vào thực tế hoạt động doanh nghiệp trong khu vực;

– Giúp học viên hình thành và nâng cao nhận thức về môi trường nghề nghiệp mà ở đó những học viên tốt nghiệp với tấm bằng về quản trị kinh doanh có thể tìm được việc làm;

– Hỗ trợ học viên củng cố và nâng cao các kỹ năng tư duy phê phán, kỹ năng tham khảo và trich dẫn tham khảo, kỹ năng phân tích, kỹ năng lập luận bằng ngôn ngữ lời nói và kỹ năng viết luận;

– Đặc biệt, Chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh học giúp học viên trau dồi, nâng cao trình độ cao về tiếng Anh chuyên ngành để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về quản lý, giao tiếp trong môi trường công việc ngày càng hội nhập.

LỢI THẾ KHI THEO HỌC CHƯƠNG TRÌNH

– Được rèn luyện các kỹ năng quản lý và điều hành của một nhà quản trị chuyên nghiệp.

– Cơ hội chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia trong nước và quốc tế.

– Được giao lưu và học hỏi với các doanh nhân thành đạt.

– Sau khi tốt nghiệp, học viên có cơ hội thăng tiến tốt hơn cũng như cơ hội làm việc và hợp tác với các công ty, tổ chức trong và ngoài nước.

– Chương trình gồm 10 môn học được thiết kế đảm bảo cập nhật kiến thức mới nhất về kinh doanh quốc tế và phù hợp với điều kiện Việt Nam.

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

STT

Tên môn học

Số giờ

Số tín chỉ

1. Quản lý tri thức và Đổi mới tổ chức

40

3

2. Thực hành Quản lý dự án

40

3

3. Phương pháp nghiên cứu

40

3

4. Chuyên đề Quản lý tài chính

40

3

5. Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng

40

3

6. Chuyên đề Quản lý Marketing

40

3

7. Chuyên đề Quản lý chiến lược

40

3

8. Chuyên đề Quản lý nguồn nhân lực

40

3

9. Quản lý doanh nghiệp và Đổi mới

40

3

10. Quản lý Sản xuất nâng cao

40

3

11. Luận văn thạc sỹ

6

Tổng cộng

36

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên có thể đảm nhiệm các vị trí công tác như: chuyên gia quản trị tài chính, quản trị marketing, điều hành dự án, giám đốc điều hành (CEO), chuyên gia quản trị kinh doanh – sản xuất, nghiên cứu viên và giảng viên trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Chương trình tuyển chọn các ứng viên đã tốt nghiệp đại học, đáp ứng tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội quy định, theo phương thức xét tuyển qua hai vòng: xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn.

 Điều kiện xét tuyển:

– Các ứng viên có trình độ tương đương Cử nhân được Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc (TECO) công nhận.

– Các ứng viên tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc ngành gần (ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Ngoại thương, Kiểm toán, Luật).Các ứng viên phải có ít nhất một (01) năm kinh nghiệm làm việc (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày đăng ký dự tuyển). Ứng viên tốt nghiệp đại học ngành đúng (hoặc ngành gần) đạt loại Khá trở lên được miễn yêu cầu này. Các điều kiện tuyển sinh chương trình tuân thủ theo các quy định tuyển sinh của chương trình này tổ chức tại LHU.

– Ứng viên tốt nghiệp đại học ngành khác với chuyên ngành đăng ký dự tuyển phải có ít nhất một (01) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày đăng ký dự tuyển), và chứng chỉ/chứng nhận tham gia các khóa đào tạo chuyên môn phù hợp với chuyên ngành dự tuyển.

– Điều kiện ngoại ngữ cần đáp ứng một trong các yêu cầu sau đây:

a) Có chứng chỉ tiếng Anh đạt trình độ B2 theo khung tham chiếu chung châu Âu hoặc bậc bốn (04) theo khung năng lực ngoại ngữ sáu (06) bậc dùng cho Việt Nam (còn trong thời hạn có giá trị) do các cơ sở đào tạo trong nước cấp được Bộ GD&ĐT và VNU công nhận.

b) Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tối thiểu đạt trình độ IELTS 5.5, TOEFL iBT 61, TOEIC (4 kỹ năng gồm Listening 400 – Reading 385 – Speaking 160 – Writing 150 và còn trong thời hạn có giá trị); hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương khác.

c) Có bằng đại học với chuyên ngành tiếng Anh.

d) Có bằng đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập là tiếng Anh.

– LHU và VNU-IS cùng phối hợp tổ chức xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn ứng viên, cụ thể như sau: VNU-IS tiến hành tiếp nhận và đánh giá hồ sơ ứng viên, lập kế hoạch phỏng vấn và thông báo tới LHU để LHU tham dự. Trong trường hợp cần thiết, LHU có thể ủy quyền cho VNU-IS phụ trách công tác phỏng vấn thí sinh. VNU-IS có trách nhiệm gửi kết quả phỏng vấn cho LHU (bằng thư điện tử hoặc bưu điện) để xin ý kiến và phê duyệt.

– Các điều kiện tuyển sinh của chương trình có thể được điều chỉnh theo đúng quy định của LHU và của VNU.

HỌC PHÍ

135.000.000 VND (tương đương 6000 USD). Mức học phí quy đổi được điều chỉnh theo tỉ giá hối đoái niêm yết bởi Vietcombank tại thời điểm thu. Học phí được chia làm 03 đợt.

CHUẨN ĐẦU RA

 Về kiến thức

– Học viên nắm bắt được kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực liên quan quản trị doanh nghiệp, đánh giá về tình hình tài chính hiện tại và tương lai của doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp, sự vận hành của chi phí kinh doanh, hiểu được các số liệu thống kê doanh nghiệp, dự báo kinh doanh để tính mức độ rủi ro, tổ chức các chiến dịch Marketing trong và ngoài nước;

– Hiểu được các khái niệm trong quản lý kinh tế vi mô, vĩ mô và các công cụ phân tích trong quản lý doanh nghiệp để dẫn dắt doanh nghiệp trong môi trường toàn cầu hóa có tính cạnh tranh cao và đối diện với các vấn đề thay đổi trong chính sách trong và ngoài nước;

– Nắm được các khái niệm nguồn cung và cầu, nhu cầu dự án, tác động ước tính của thị trường đối với việc ra quyết định kinh doanh và tác động của hành vi người tiêu dùng đối với thay đổi trong cung và cầu;

– Xây dựng mô hình và phương pháp đánh giá để đo lường và nâng cao năng suất, từ đó tối ưu hóa hiệu suất hoạt động dài hạn của doanh nghiệp;

– Nắm vững các mô hình quản trị nhân sự và đưa vào áp dụng trong thực tế để tăng hiệu quả hoạt động, tạo sự gắn bó của người lao động với doanh nghiệp;

– Nắm được các khung lý thuyết hữu ích về chiến lược và các ứng dụng của quản lý chiến lược và hiểu được mối liên quan giữa công ty và môi trường xung quanh, trên cơ sở đó phát triển các chiến lược kinh doanh và chiến lược phát triển doanh nghiệp bền vững.

 Về kỹ năng

– Kỹ năng tổng hợp thông tin và đưa ra quyết định một cách logic, có phê phán;

– Tư duy phân tích độc lập, quyết đoán trong môi trường biến đổi;

– Kỹ năng quản trị và lãnh đạo các doanh nghiệp hiện đại dưới các tác động của môi trường toàn cầu, hệ thống pháp luật và đạo đức;

– Khả năng sử dụng số liệu để phân tích và nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Đọc, phân tích, đánh giá tốt các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của công ty;

– Khả năng xác định các công cụ và kỹ thuật để nâng cao chất lượng môi trường làm việc, sự hài long của nhân viên và tổ chức thông qua việc thiết lập mục tiêu của nhân viên, giải quyết hài hòa khéo léo các xung đột;

– Khả năng thiết lập và đánh giá văn hóa tổ chức và chiến lược văn hóa lâu dài cho tổ chức;

– Khả năng phân tích thị trường và lập kế hoạc truyền thông, tiếp thị và lựa chọn các yêu tố thị trường, phân khúc thị trường để đảm bảo doanh số của công ty.

– Phân tích và dự báo được ảnh hưởng của các thay đổi về chính sách và các tác động kích thích của các phát triển toàn cầu gần đây tới các thị trường vốn;

– Kỹ năng mềm: kỹ năng sử dụng văn bàn, kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lập kế hoạch.

 Về phẩm chất đạo đức:

– Coi trọng các hành vi kinh doanh phù hợp với các chuẩn mực đạo đức;

– Có trách nhiệm đối với doanh nghiệp và đồng nghiệp cũng như cộng đồng;

– Ứng xử có văn hóa;

– Thái độ làm việc tích cực, sáng tạo, cầu thị, chuyên nghiệp.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Chương trình áp dụng phương pháp dạy học tiên tiến đang được sử dụng tại Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa, có điều chỉnh cho phù hợp với phương thức đào tạo tín chỉ theo văn bản hướng dẫn số 2640/SĐH ngày 28/12/2006 của ĐHQGHN đối với bậc đào tạo sau đại học. Đặc biệt, chương tình thực hiện dạy học, kiểm tra, đánh giá theo phương pháp tiên tiến, nhằm nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu, phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng thực hành, nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin của học viên. Đồng thời tăng cường mối liên kết giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo nói chung, dạy học nói riêng.

Khuyến khích làm việc theo nhóm, tham gia các bài tập tình huống, tổ chức nhiều buổi thảo luận, trao đổi, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, viết báo cáo, trình bày trên lớp các bài tập lớn.

Ngoài ra, trong quá trình hướng dẫn luận văn tốt nghiệp, đội ngũ giảng viên hướng dẫn của cả hai bên Khoa Quốc tế và Đại học Lunghwa còn giúp học viên sử dụng những phương pháp nghiên cứu hiện đại, tiên tiến nhằm truyền thụ và tạo lập cho học viên có niềm đam mê nghiên cứu khoa học, học tập, tư duy khoa học và năng lực sáng tạo.

PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ

Quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn của các trường Đại học Đài Loan cũng như đáp ứng các yêu cầu, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giảng viên là người quyết định hình thức kiểm tra đánh giá và ra đề thi, câu hỏi tiểu luận cho từng môn học. Thông thường tỷ trọng điểm được phân chia như sau:

Kiểm tra định kỳ: từ 30 – 50%

Thi hết môn: từ 50 – 70%

Hình thức kiểm tra định kỳ có thể gồm một hay nhiều bài kiểm tra dưới các hình thức tiểu luận cá nhân, tiểu luận nhóm, thuyết trình, tham gia xây dựng bài trên lớp hoặc chuyên cần. Hình thức kiểm tra, tỷ trọng điểm và lịch tiến hành kiểm tra đánh giá được nêu cụ thể trong Đề cương môn học được phát cho học viên trong tuần đầu tiên của môn học.

Bài thi có thể là sử dụng hoặc không sử dụng tài liệu tuỳ thuộc vào yêu cầu riêng của môn học. Độ dài của bài tiểu luận do giảng viên quyết định. Thông thường bài luận dài từ 3.000 – 4.000 từ.

Công tác tổ chức thi: được thực hiện hết sức nghiêm túc, chặt chẽ. Đề thi được bảo mật tối đa, chỉ duy nhất điều phối viên chịu trách nhiệm tiếp nhận đề thi từ giảng viên, sao đề thi, niêm phong. Việc trông thi luôn được tiến hành nghiêm túc, sắp xếp vị trí ngồi với khoảng cách hợp lý, luôn bố trí ít nhất 2 giám thị cho mỗi phòng thi. Các bài thi sau đó do duy nhất điều phối viên quản lý chương trình chịu trách nhiệm xử lý các khâu: rọc phách, đánh số phách, photo bài thi để lưu, chuyển bài thi cho giảng viên chấm, nhận lại bài đã chấm, ráp phách, vào điểm. Khi vào điểm sẽ có kiểm tra chéo từ một chuyên viên hỗ trợ. Với các môn học do giảng viên Đại học Lunghwa đảm nhận, quy trình xử lý tương tự bởi điều phối viên phía Lunghwa, bài thi có thể gửi qua bưu điện hoặc scan gửi qua email.

GIẢNG VIÊN

Tham gia giảng dạy chương trình là các giảng viên cơ hữu của Khoa Quốc tế, giảng viên của các đơn vị thành viên của ĐHQGHN và giảng viên thỉnh giảng đến từ các trường đại học có uy tín của Việt Nam chiếm 40%, có học vị tiến sĩ trở lên, được đào tạo ở các quốc gia có uy tín trên thế giới, có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu đúng với môn học tham gia giảng dạy trong chương trình, có trình độ ngoại ngữ đáp ứng quy định. Giảng viên nước ngoài (60%) là giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa, có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu, có các bài báo đăng trên tạp chí uy tín quốc tế.

STT Họ và tên Học hàm, Học vị, nước tốt nghiệp Chuyên ngành Thành tích khoa học (số lượng, đề tài, các bài báo)
1 Nguyễn Hải Thanh Phó Giáo sư Tiến sỹ, Ấn Độ Toán ứng dụng 6 cuốn sách, 15 bài báo, 5 bài viết hội thảo, 5 đề tài KHCN
2 Nguyễn Văn Định Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Việt Nam Tài chính Ngân hàng 12 bài báo, 5 bài viết hội thảo quốc tế, 3 đề tài cấp bộ
3 Mai Anh Tiến sỹ, Pháp Quản trị 5 bài báo, 3 bài viết hội thảo
4 Phạm Thị Liên Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Úc Quản trị 11 bài báo, bài viết hội thảo quốc tế
5 Nguyễn Phú Hưng Tiến sỹ, Mỹ Quản lý kinh tế 1 cuốn giáo trình, 7 bài biết đăng tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia
6 Chiachi Tsan Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Đài Loan

Tiến sỹ, 1999, Anh

Quản trị 18 bài báo
7 Ming Kun Lin Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Mỹ Hệ thống thông tin 30 bài báo, báo cáo hội thảo, 4 cuốn sách
8 Yeong – Ming Wang, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Mỹ Khoa học máy tính 25 bài báo, báo cáo hội thảo, 2 cuốn sách
LIÊN HỆ

Văn phòng Tuyển sinh Khoa Quốc tế:

Nhà G8, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3754 8065 / Fax: 04 3754 9014

Phòng Đào tạo

Khoa Quốc tế – ĐHQGHN, Phòng 302, Nhà C, Làng Sinh viên HACINCO, 99 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3555 3555 / 3557 5992  (máy lẻ 18)

Hotlines0932 32 32 52 / 0984 08 11 66

Website: http://sdh.isvnu.vn

Email: tuyensinhthacsi@isvnu.vn

super_small_white

Hotlines: 0932 32 32 52/ 0984 08 11 66

Email: tuyensinhthacsi@isvnu.vn

Website : http://sdh.isvnu.vn; http://is.vnu.edu.vn

Các cơ sở chính

Cơ sở 1: Nhà G8, Văn phòng tuyển sinh, Khoa Quốc Tế 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: (024) 367 209 99/ 84 (024) 355 759 92 (18)

Cơ sở 2: Nhà C, Phòng Đào tạo, Phòng 302, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN Làng Sinh viên HACINCO, 99 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Hà Nội. Điện thoại: (024) 367 209 99/ 84 (024) 355 759 92 (18)

Cơ sở 3: Phố Kiều Mai, phường Phúc Diễm, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

VNU International School © 2021. All rights reserved.