Thông báo tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Quản trị tài chính khóa 4 (2021 – 2023)

Khoa Quốc tế – ĐHQGHN thông báo tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Quản trị tài chính khóa 4 (2021 – 2023), cụ thể như sau:

1. THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chuyên ngành đào tạo:

Quản trị tài chính

Thời gian đào tạo:

24 tháng, gồm 16 tháng học trên lớp (Học ngoài giờ hành chính và cuối tuần) và 8 tháng làm báo cáo thực tập và luận văn tốt nghiệp

Ngôn ngữ đào tạo:

Tiếng Việt & Tiếng Anh (6 học phần khối Kiến thức chuyên ngành)

Văn bằng:

Học viên tốt nghiệp được Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng Thạc sĩ Quản trị tài chính

Chỉ tiêu tuyển sinh:

25 học viên

Văn bản pháp lý :

Quyết định số 218/QĐ-ĐHQGHN ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Giám đốc ĐHQGHN về việc phê duyệt Đề án mở chương trình đào tạo chất lượng cao theo đặc thù đơn vị đào tạo trình độ thạc sĩ.

Nội dung đào tạo:      

Chương trình bao gồm 13 học phần (trong đó có 4 học phần có giảng viên nước ngoài tham gia giảng dạy), thực tập thực tế và luận văn tốt nghiệp (65 tín chỉ).

Các học phần:

I. Khối kiến thức chung
1 – Triết học
2 – Tiếng Anh chuyên ngành
II. Khối kiến thức cơ sở
II.1. Các học phần bắt buộc
3 – Phân tích kinh tế
4 – Tài chính doanh nghiệp nâng cao
5 – Lí thuyết tổ chức và quản trị
II.2. Các học phần lựa chọn (2/6 học phần)
6 – Các phương pháp định lượng trong Quản trị và Tài chính
7 – Kế toán quản trị
8 – Phân tích tài chính
9 – Lãnh đạo
10 – Marketing dịch vụ
11 – Hành vi tổ chức
III. Khối kiến thức chuyên ngành (*)
III.1. Các học phần bắt buộc
12 – Hoạch định và quản trị chiến lược
13 – Quản trị rủi ro
14 – Phân tích đầu tư và quản trị danh mục đầu tư
III.2. Các học phần lựa chọn (3/7 học phần)
15 – Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp
16 – Thuế doanh nghiệp
17 – Quản trị tài chính quốc tế
18 – Tài chính phái sinh
19 – Kiểm soát quản trị
20 – Quản trị nguồn nhân lực
21 – Thị trường và các tổ chức trung gian tài chính
IV. Khối kiến thức tốt nghiệp
22 – Thực tập thực tế
23 – Luận văn tốt nghiệp

Ghi chú:

(*) 06 học phần thuộc Khối kiến thức chuyên ngành (mục III) gồm 03 học phần bắt buộc và 03/07 học phần lựa chọn được giảng dạy bằng tiếng Anh. Các học phần còn lại giảng dạy bằng tiếng Việt.

II.  TUYỂN SINH VÀ HỌC PHÍ

1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển hồ sơ, viết luận và phỏng vấn

2. Điều kiện xét tuyển:

2.1. Tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bổ sung kiến thức từ 02 đến 07 học phần (tương đương với 6 đến 21 tín chỉ) của Khoa Quốc tế (chi tiết theo thông báo riêng) hoặc các cơ sở đào tạo khác tùy theo chuyên ngành đào tạo. Ứng viên thuộc diện phải học bổ túc kiến thức được miễn các học phần đã học ở bậc đại học, được thể hiện trong bảng điểm đại học.

– Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp (ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, và nhóm ngành Kinh tế có định hướng chuyên ngành/chuyên sâu về Tài chính – Ngân hàng) cần học bổ sung các học phần tương ứng từng chuyên ngành như dưới đây.

+ Ứng viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh chỉ được công nhận học viên chính thức sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình gồm 02 học phần (06 tín chỉ):

STTHọc phầnSố tín chỉ
1Kinh tế tiền tệ – ngân hàng3
2Tài chính doanh nghiệp3
Tổng cộng6

+ Ứng viên tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng hoặc nhóm ngành Kinh tế có định hướng chuyên ngành/chuyên sâu về Tài chính – Ngân hàng chỉ được công nhận học viên chính thức sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình gồm 02 học phần (06 tín chỉ):

STTHọc phầnSố tín chỉ
1Quản trị học3
2Nguyên lí marketing3
Tổng cộng6

– Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần (Kinh tế học – không có định hướng chuyên sâu về Tài chính – Ngân hàng bao gồm Kinh tế, Kinh tế quốc tế; Kinh doanh bao gồm Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại; Kế toán – Kiểm toán bao gồm Kế toán, Kiểm toán; Quản trị – Quản lý bao gồm Quản trị nhân lực, Khoa học quản lý, Hệ thống thông tin quản lý) chỉ được công nhận học viên chính thức sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình gồm 04 học phần (12 tín chỉ):

STTHọc phầnSố tín chỉ
1Nguyên lí Marketing3
2Kinh tế tiền tệ – ngân hàng3
3Quản trị học3
4Tài chính doanh nghiệp3
Tổng cộng12

– Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác (các ngành còn lại ngoài danh mục các ngành phù hợp, ngành gần nêu trên, căn cứ vào Thông tư số 25/2017-TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2017 về Ban hành danh mục giáo dục, đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ) chỉ được công nhận học viên chính thức sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình gồm 07 học phần (21 tín chỉ):

STTHọc phầnSố tín chỉ
1Kinh tế tiền tệ – ngân hàng3
2Quản trị học3
3Tài chính doanh nghiệp3
4Kinh tế vi mô3
5Nguyên lí kế toán3
6Nguyên lí marketing3
7Kinh tế vĩ mô3
Tổng cộng21

Ghi chú: Ứng viên thuộc diện phải học bổ túc kiến thức được miễn các học phần đã học ở bậc đại học (được thể hiện trong bảng điểm đại học).

2.2.  Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc (ứng viên tốt nghiệp đại học ngành phù hợp hoặc ngành gần với chuyên ngành đăng kí dự tuyển được miễn yêu cầu này);

2.3. Đáp ứng được một trong các điều kiện sau đây về trình độ ngoại ngữ:

      (i) Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho người Việt Nam khi nhập học và có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho người Việt Nam khi bắt đầu học các học phần chuyên môn (khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành) do 10 cơ sở đào tạo trong nước cấp được công nhận ở ĐHQGHN (Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế, Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Vinh, Học viên An ninh nhân dân) hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương khác (còn trong thời hạn có giá trị) theo quy định;

Đối với ứng viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh khi đăng ký dự tuyển, nếu có nguyện vọng có thể đăng ký dự thi môn tiếng Anh trong cùng đợt tổ chức thi tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN (đợt 2 thi môn tiếng Anh vào sáng Chủ nhật, ngày 12/9/2021);

      (ii) Có bằng đại học một trong các loại sau: ngành tiếng Anh; chương trình tiên tiến học bằng tiếng Anh theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam; bằng kĩ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kĩ sư (CTI, Pháp) công nhận; chương trình song bằng học bằng tiếng Anh có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng ; chương trình đào tạo chuẩn quốc tế học bằng tiếng Anh, chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo chất lượng cao học bằng tiếng Anh của Đại học Quốc gia Hà Nội;

(iii) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập là tiếng Anh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

(iv) Thí sinh đã tốt nghiệp Khoa Quốc tế được miễn chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 4/6 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) khi đăng ký dự tuyển vào các chương trình đào tạo sau đại học của Khoa nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

a. Chương trình đào tạo trình độ đại học tại Khoa Quốc tế yêu cầu điều kiện ngoại ngữ đầu vào tối thiểu là tiếng Anh tương đương bậc 4/6 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) và sử dụng tiếng Anh trong suốt quá trình đào tạo chuyên môn tại Khoa.

b. Thí sinh tốt nghiệp bậc đại học của Khoa Quốc tế trong thời hạn 24 tháng tính đến ngày đăng kí dự tuyển đào tạo sau đại học vào Khoa.

3. Hồ sơ dự tuyển: Theo mẫu của Khoa Quốc tế. Ứng viên có thể nhận hồ sơ trực tiếp tại văn phòng Khoa Quốc tế hoặc tải bộ hồ sơ từ website tại địa chỉ www.sdh.isvnu.vn. Hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin nhập học (theo mẫu);

– Sơ yếu lí lịch;

– Sao y bản chính Bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học;

– Chứng chỉ tiếng Anh theo yêu cầu;

– Xác nhận kinh nghiệm (Hợp đồng lao động) đối với ứng viên cần đáp ứng yêu cầu này;

– Giấy khám sức khỏe;

– Căn cước công dân (photo);

– Bản sao giấy khai sinh;

– Thư giới thiệu (nếu có);

– 04 ảnh 3×4

4. Cách thức đăng ký xét tuyển:

Ứng viên đăng ký xét tuyển tại địa chỉ: http://tssdh.vnu.edu.vn (cổng đăng kí tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN) và thực hiện đăng kí dự thi trực tuyến theo hướng dẫn.

5. Thời gian đăng ký xét tuyển:

– Đợt 1: Từ 8h00 ngày 17/01/2021 đến 17h00 ngày 02/4/2021.

– Đợt 2: Từ 8h00 ngày 26/4/2021 đến 17h00 ngày 27/8/2021.

6. Lịch phỏng vấn và viết luận:     

– Đợt 1: Trước ngày 29/4/2021.

– Đợt 2: Trước ngày 25/9/2021.

7. Nhập học (dự kiến):                 

– Đợt 1: Trước ngày 23/6/2021.

– Đợt 2: Trước ngày 30/11/2021.

8. Lệ phí xét tuyển: 800.000 VND (nộp cùng hồ sơ đăng kí dự tuyển và không thu thêm bất kì lệ phí khác)

9. Học phí: 137.580.000 VND/khóa học (tương đương 6000 USD/khóa học).

– Học phí được chia làm 03 đợt, học viên nộp học phí bằng tiền VNĐ. Mức học phí quy đổi được điều chỉnh theo tỉ giá bán ra của ngân hàng Vietcombank tại thời điểm thu;

– Học phí đã bao gồm tiền teabreak giữa giờ, giáo trình và tài liệu học tập;

– Học phí không bao gồm kinh phí học bổ túc kiến thức, kinh phí học lại, bảo vệ lại luận văn… khi học viên không đảm bảo tiến độ và chất lượng theo quy định của chương trình.

III. THÔNG BÁO TUYỂN SINH: Xem tại đây.

Địa chỉ liên hệ:

1. Văn phòng tuyển sinh, Khoa Quốc tế – ĐHQGHN

Nhà G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.         ĐT: (024) 367 20 999                  

2. Phòng Đào tạo, Khoa Quốc tế – ĐHQGHN

Phòng 309, Nhà C, Làng Sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Hà Nội.

ĐT: (024) 35575992 (máy lẻ 25)

Hotline 1: 0932 32 32 52                 Hotline 2: 0984 08 11 66

Website:         www.is.vnu.edu.vn, www.khoaquocte.vn;

 Email:            tuyensinhthacsi@isvnu.vn  

Leave a Comment

super_small_white

Hotlines: 0932 32 32 52/ 0984 08 11 66

Email: tuyensinhthacsi@isvnu.vn

Website : http://sdh.isvnu.vn; http://is.vnu.edu.vn

Các cơ sở chính

Cơ sở 1: Nhà G8, Văn phòng tuyển sinh, Khoa Quốc Tế 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: (024) 367 209 99/ 84 (024) 355 759 92 (18)

Cơ sở 2: Nhà C, Phòng Đào tạo, Phòng 302, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN Làng Sinh viên HACINCO, 99 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Hà Nội. Điện thoại: (024) 367 209 99/ 84 (024) 355 759 92 (18)

Cơ sở 3: Phố Kiều Mai, phường Phúc Diễm, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

VNU International School © 2021. All rights reserved.